Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Şcoala clujeană de gramatică la ora actuală

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 184-193
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The present School of Grammar in Cluj]
This study is briefly focused, in its first section, on the School of Linguistics that was developed in Cluj during the period between the two World Wars. This linguistic school was mainly concerned on diachronic, diatopic, and lexical features of Romanian Language.
The second section of the study approaches the Cluj relational neo-traditional School of Grammar at its present status, which was developed and mainly promoted by D.D. Drașoveanu, who managed to gather around his figure a great number of specialists in grammar, either young or less young, but all of them being keen on his ideas and theoretical viewpoints. Drașoveanu’s ideas were actually continued, systematized and refined in his spirit by such specialists as: Mircea Zdrenghea, G. Gruiță, Ștefan Hazy, Viorel Hodiș, Maria Alexandrescu and especially G.G. Neamțu. The Key-concepts of this theoretic system are those of relation and syntagm. Among the younger specialists, the author recalls: Daiana Cuibus, Gabriela Adam, Ionuț Pomian, Maria Aldea, Adrian Chircu and so on.
Cuvinte-cheie:
  • Şcoala lingvistică clujeană, Şcoala de gramatică (sintaxă) neotradiţională relaţională clujeană, dicţionarul limbii române, atlasul lingvistic român
  • School of Linguistics in Cluj, the Cluj relational neo-traditional School of Grammar, Romanian linguistic atlas, Romanian language dictionary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 18

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
21Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
3Mircea BorcilăȘcoala lingvistică clujeană în perspectivă istoricăDR, s.n., I (1-2), 15-201994-1995pdf
html
1Marius I. OrosIoan Pătruț (1914–1992)CL, XXXVIII (1-2), 31993
1Mircea BorcilăRomulus Todoran (1918–1993)CL, XXXVIII (1-2), 111993
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
2Elena DragoșI. L. Caragiale și tehnica limbajului absurdCL, XXIII (1), 1131978
4Carmen VladConceptul de textCL, XXII (2), 2511977
1Ioan PătruțDimitrie Macrea la 70 de aniCL, XXII (2), 1331977
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
10Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: