Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Utilizări recente ale termenului de rudenie mamă în româna vorbită. Gramaticalizare sau pragmaticalizare?

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 693-701
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Recent uses of the kinship term mother in spoken Romanian – grammaticalization or pragmaticalization?]
The present study investigates the recent uses of the Romanian kinship term mamă (mother), taking into consideration the modern theories of grammaticalization and pragmaticalization. We identified 91 occurrences of this kinship term in spoken Romanian of the internauts, such as comments or posts on forums, personal blogs or sites. We wrote down its specificity, and we focused on discussing the connotations of three Romanian structures in the largest context of the bleaching phenomenon: mamă, mamă (ce)!, (v)ai, de mamă, mamă!, de mamă, mamă!
Cuvinte-cheie:grammaticalization, pragmaticalization, semantic maps, kinship terms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: