Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Efemeride frazeologice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lexicologie, lexicografie, frazeologie, p. 316-322
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Phraseological ephemerides]
This article refers to the process of conscious change expressions that belong to the current discourse repeated in Romanian. Following aware of changes occurring single variable (hapax legomenon) can be called phraseological ephemerides. By the way they produce fhraseological ephemerides can be assigned to language mistakes (solecisms), but in the effect they have on the reader approaches the figures of speech.
Cuvinte-cheie:Romanian language, phraseology, figures of speech, ephemeral variants
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: