Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Există un articol nehotărât plural în limbile romanice?

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Conferințe plenare, p. 50-63
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Is there a plural form of the indefinite article in Romance languages?]
Our study originates in the observation that, as far as the plural form of the indefinite article is concerned, Romance languages have different ways of expressing and categorizing the same conceptual content.
The question of the origin and explanation of this fact follows implicitly. We attempted to give a general view of the situation in Latin and in the grammars of French, Italian, Spanish und Romanian, from the Middle Ages till today.
Cuvinte-cheie:grammaticalization, particularized singularization, (non-singularized) indetermination (in Latin), indefinite article(s) (in French, Italian, Spanish, Romanian)
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: