Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Specific terminology vs. common language in the field of tourism

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 385-391
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Our society is a society of information and communication and linguistic contents are strongly influenced by this aspect. As currently science is in full development, we become aware of the impetuous need of “naming” objects that are being created, of giving names to new discoveries or emerging fields of study, such as informatics, biotechnology, environmental sciences, sustainable development, and so on. Extrapolating, the question arises whether tourism discourse is a specialized language or a common language? According to our study, the answer lies within a continuous process taking place between specialized and common language within the nature of texts and the function they are fulfilling.
Cuvinte-cheie:specialized language, terminologization, determinologization, term migration, common language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
3Alice TomaPerspective lingvistice în caracterizarea ştiinţelor „tari” şi a ştiinţelor „slabe”AUB, LIV2005html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: