Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Phonetic changes in ethnomedical scholarly neologisms

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 278-281
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Scholarly neologisms in medical terminology, registered in maps of linguistic atlases make reference to medical pathology and treatment. They entered the spoken language undergoing different phonetic changes. These appeared as a result of adapting the neologism to the phonetic system of our language. Phonetic changes as vowel-closure appeared because the neologism had tried to adapt to the spoken language. Some elements of scientific medicine do not have anymore a correspondent in literary Romanian, being replaced by Latin-Romance neologisms.
Cuvinte-cheie:dialect, phonetic change, neologism, vowel-closure, phonetic adapting
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: