Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Romanian vocabulary as a result of globalization

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 238-242
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:The phenomenon of globalization is no longer prime-time news in people’s life. It now comprises a bundle of factors whose influential force on languages is overwhelming. It seems that that linguistic factor corroborates with other factors and together they have an impact on minor languages worldwide.
Cuvinte-cheie:English, globalization, cause, tools, language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: