Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metaphor in the religious language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 95-101
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Addressing metaphor was always been at the public attention, language not being able to do without it, because it stimulates the development of lexical system of language, as its figure of speech resulting from a comparison implied.
We aim to highlight the presence of metaphor in religious language, its role and its valences mainly in the three states of Lamentations.
Cuvinte-cheie:funeral service, prayer, state, religious service, faithful
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

14Ștefan MunteanuIntroducere în stilistica operei literareEditura de Vest1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: