Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le champs semantique du mot vert

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 25-33
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Our study aims at presenting meanings of the word green as they appear in the specialized explanatory dictionaries. We have shown the extent to which this word has become known in the common language (idioms, phrases, proverbs).
Cuvinte-cheie:green, symbol, expression, phrase, proverb
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

3Ioan MateiDicționar de argou francez-românNiculescu2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: