Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Military Latin and its impact on mentalities (I)

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 3, p. 156-167
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

0Teodor SâmbrianThe rhetorical function of Latin expressions in the Romanian legislationJRLS, 16, 98-1052019pdf
html
3Mădălina StrechieMilitary Latin and Its Impact on Mentalities (III)SCOL, X (1-2), 2312017pdf
html
2Mădălina StrechieLatina militară şi impactul ei mentalitar (IV)Stoichițoiu Ichim, 283-2912017pdf

Referințe în această publicație: 2

2Mădălina StrechieTerms of Latin Origin in the field of Communication SciencesSCOL, II (1-2), 2032009pdf
html
9Dana DinuLexicologia limbii latineEditura Universitaria2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: