Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inovația și schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvistică

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we adopted a socio-linguistic perspective on the way in which linguistic innovation is transmitted through the “generation of speakers”. In the process of innovation transmission one can notice the adaptation of the manner of utterance of the “generation of speakers” to the utterance of other generations, as a result of the adaptation of speech to the interlocutor. The innovation is transmitted with different intensity by speakers of different ages. As a result, in the study of the changes of a language, it is the parameter “age” that operates not the parameter “generation of speakers”.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

5Nicolae SaramanduPentru un atlas al atlaselor lingvistice regionaleLR, XXXIX (1), 571990
1Nicolae SaramanduUn paradox sociolingvistic: generația de vorbitoriSCL, XXXII (1), 711981
1Nicolae SaramanduDeux types de variables sociolinguistiquesRRL, XXII (3), 3151977
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: