Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamica sensurilor cuvintelor românești din 1990 până în 2002

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[La dynamique semantique des mots roumaines de 1990 jusq’a 2002]
L’examen de quelques cas de dynamique sémantique de la langue roumaine actuelle fait ressortir certains mécanismes qui peuvent imposer un nouveau sens dans les futures dictionnaires monolingues. Les exemples sont des termes spécialisés qui ont un nouveau sens dans la langue commune, utilisé dans des contextes typiques, répétables, stables.
D’autres terms qui ont une riche polysémie et des relations de synonymie et d’antonymie diverses ont, pour l’instant, une situation incerte.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: