Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cliticele pronominale românești în perspectivă minimalistă

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Romanian pronominal clitics – a minimalist perspective]
The present article is meant to initiate the investigation of the Romanian clitics from a minimalist perspective. Four different representations had been proposed in accordance with the distinctive behaviour of the members of this heterogeneous class: Accusative and Dative non-referential clitics had argument status, thus they occupy the head position of an independent projection (ClP); the doubling clitics, regarded as agreement markers, contribute to the re-ordering of morphemes inside a complex VP; possessive clitics are inserted under AgrPoss and form, together with the defining nominal, a referential chain; reflexive clitics, characterized by the features [+ impersonal], [+ inherent] have an argument-like nature and are positioned under Spec vP.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: