Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Onomastica românească sub influenţa modei lingvistice europene

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 393-400
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Romanian Onomastics under the European Linguistic Mode]
Starting from the idea that mode is created and influenced by the all conditions of people’s life, this paper talks about the most recent mode in the Romanian onomastics. Being a complex domain, we focused only on the elements of urban names, especially in the branches such as: anthroponomy, zoonimy and toponimy. These branches are also partial analyzed, studying particularly the aspects that were changing in the last time.
After a direct investigation, our conclusion is that in anthroponomy the most important tendency is to substitute the traditional names with some imported ones, many children being baptized with 2, 3, 4 or even 5 names; in zoonimy the main tendency is the name’s transfer from anthroponomy. Besides mode, toponimy is the most constant branch, in this domain the changes being very rare. When a name of a street is replaced with other, the reason is either political or social and this replacement is not influenced by mode.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 5

42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
13Iorgu IordanInfluența modei asupra numelor de persoaneLR, XXVIII (1), 411979
6Grigore BrâncușNume date animalelor domesticeLR, XVI (2), 1691967
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: