Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Talk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicată

Autor:
Publicația: Signum, lingua, oratio – in honorem Mariae Carpov, Secțiunea Discurs și practică discursivă, p. 204
Editori:Constantin Sălăvăstru, Dan Stoica, Mariana Neț
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].