Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţii la informatizarea cercetării filologice româneşti: MLD. Biblia 1688 şi eDTLR

Autori:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 171-178
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Contributions à l’informatisation de la recherche philologique roumaine: MLD. Biblia 1688 et eDTLR]
On a commencé l’élaboration des programmes amples de réalisation de certaines bases de données et de certains instruments qui puissent soutenir la modernisation de la méthodologie de travail dans la philologie roumaine. L’innovation dans la recherche lexicographique roumaine est représentée justement par l’informatisation de ce type de démarche scientifique, ce que permettra la synchronisation de la recherche lexicographique roumaine avec la recherche similaire de tout le monde.
eDTLR représente une démarche essentielle de la linguistique roumaine et de la culture roumaine au cadre de l’ouverture et de la valorisation de celle-ci au contexte de la globalisation contemporaine.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

12Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăsc, Bogdan-Mihai AldeaDicționarul limbii române (DLR) în format electronic
Studii privind achiziționarea
Editura Alfa2005html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: