Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trepte și forme ale creativității în opera Anei Blandiana. Perspectivă sintetică

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 399-417
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Ana Blandiana can be defined as a first rank personality within the Romanian contemporary culture, with a diverse literary activity as function and artistic form, prodigious and always inovative, starting with the first drafts from the obssesive decade until the present. During the last five decades, Ana Blandian has imposed herself as a poetess, although she is also a talented prose writer, essayist, publicist and translator, realizing a remarcable creation, a real synthesis of creation and of Romanian language. In the work Trepte şi forme ale creativităţii în opera Anei Blandiana I intended to offer a new monographic perspective, marking the steps of the becoming and the new forms of showing creativity: poetry, prose, essay and jounalistic studies.
Cuvinte-cheie:neomodernism, poetry, fantastic prose, novel, essay, fiction, history, memory
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Lăcrămioara PetrescuInterferenţe genericePhil. Jass., II (2), 115-1202006pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: