Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note asupra împrumuturilor lexicale recente din limba engleză – calchiere, adaptare, traducere

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 28-29 noiembrie, 2008, Secțiunea Lexicologie, p. 243
Editori:Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].