Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inscripțiile din Cimitirul vesel – Săpânța. Considerații etnolingvistice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006, Secțiunea Dialectologie și limbă literară, p. 379
Editori:Nicolae Saramandu
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].