Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un tip special de coordonare

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 149
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În acest articol discutăm despre un tip de structură care are aspectul unei sintagme coordonate copulativ, dar care maschează un alt tip de relație, aflat între coordonare și subordonare. Este vorba de structuri cu două verbe la aceeași formă de mod și timp, coordonate prin conjuncția și (sau de, mai ales în limba veche), care exprimă un singur eveniment. Primul verb are sens aspectual sau injonctiv, motiv pentru care în bibliografia străină acest tip de structură este numită pseudocoordonare. Arătăm pentru început care sunt tipurile semantice de structuri pseudocoordonate din română, apoi urmărim diferențele față de alte tipuri de structuri: coordonare, subordonare, construcții cu verb cu atașare directă.
Cuvinte-cheie:pseudocoordonare, subordonare, aspect, injonctiv, verbe cu atașare indirectă
Limba: română

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
17Valeria Guțu RomaloSemiauxiliare de aspect?LR, X (1), 31961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: