Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verbele românești fără nominalizare în -re: inventar și clasificare

Autori:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 55
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În lucrarea de față este analizată situația verbelor care nu se nominalizează cu sufixul -re. Succinta prezentare a condițiilor pe care un verb trebuie să le îndeplinească pentru a putea forma infinitivul lung, sugerate în bibliografia de specialitate, este urmată de repartizarea unor verbe intranzitive care nu suportă combinarea cu sufixul -re în câteva clase reprezentative. În cadrul fiecărei clase, sunt puse în discuție și detaliate motivele care stau la baza comportamentului verbelor respective, precum și eventualele excepții. Cercetarea conține, de asemenea, și lista exhaustivă a verbelor din DEX fără nominalizare în -re.
Cuvinte-cheie:infinitiv lung, verbe intranzitive, verbe inergative
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

72Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
25Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
32Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
3P. BeneșÎncrucișarea latino-slavă în forma infinitivului romînescSCL, VI (3-4), 2551955

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: