Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repere clasice și transfigurări moderne

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Cultură și civilizație clasică. Romanistică, p. 689-707
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Classical landmarks and modern transfigurations]
This paper reunites several short studies, which highlight certain novel aspects that result from the comparison of works by classical authors (Cicero, Horace, Apuleius) and patristic texts (by Augustine and Jerome) with literature by authors from the Middle Ages (Nicolaus Olahus), the Renaissance (Cervantes) and even from the contemporary age (Radu Stanca). At the same time, the paper touches upon specific matters related to translation theory and practice.
Cuvinte-cheie:Apuleius, Augustine, Cervantes, Cicero, Horace, Jerome, Nicolaus Olahus, Radu Stanca, Stabat Mater, translations
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: