Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O prefaţă din 1530

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Cultură și civilizație clasică. Romanistică, p. 683-688
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[A foreword published in 1530]
In 1530 Martin Luther edited the German translation of Tractatus de moribus, condicionibus et nequicia Turcorum by Georg Captivus Septemcastrensis (the libellus had been published in Rome, in 1481). Luther’s foreword, written in Latin, is a lucid and succinct survey over the necessity of direct knowledge of the Muslim world, mostly in the historical context of the Siege of Vienna in 1529.
Cuvinte-cheie:Georg Captivus Septemcastrensis, Luther, Turks, Christianity
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: