Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Virtual names in the context of migration

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 384
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present paper aims at analysing the onomastic behaviour displayed by several communities of Romanian emigrants in the context of virtual communication and against the background of globalisation. Therefore, the user names that Romanian migrants choose as means of self-designation on forums designed specifically for their community are examined from the perspective of sociolinguistics and linguistic anthropology. The study explores the issue of identity construction by means of virtual names and discusses the extent to which user names can be considered indicative of their bearers’ sociocultural and linguistic behaviour.
Cuvinte-cheie:virtual name, sociocultural identity, linguistic behaviour
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

15Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: