Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noms de famille paronymes

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 366-383
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Paronymic surnames]
The study of a single surname with very numerous and sometimes recent variants, by means of diverse phonetic and dialectal phenomena, can lead one to find many paronymic names stemming from other etymons. This paper proposes to pull apart the complex threads of a vast large- and small-scale onomastic cobweb.
Cuvinte-cheie:surname, paronymic, France, Magat
Limba: franceză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: