Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații asupra corespondențelor lexicale dintre româna bisericească și rusa modernă

Autori:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 228-237
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Observations on lexical parallels between liturgical Romanian and Modern Russian]
This paper starts from a list of words presented by Felecan (2011) to illustrate the influence of Church Slavonic on Romanian religious terminology. The aim is to point out certain lexical correspondences that can be established between the aforementioned terms in Romanian and contemporary Russian against the shared background of Church Slavonic, while highlighting semantic differences developed by the words in the two languages.
Cuvinte-cheie:lexical counterparts, church terminology, liturgical Romanian, Modern Russian
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

15Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: