Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Urme ale istoriei la nivelul lexicului muntenesc

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Etimologie. Dialectologie. Istoria limbii române, p. 128-138
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Traces of history in the Wallachian vocabulary]
The article deals with the “fate” of some lexical units of Russian origin in the Wallachian dialects, dating back to the conflicts between Russia and Turkey, i.e., beginning with the end of the 18th century, continuing with the 19th century, and culminating with the War of Independence (1877–1878).
The comments on the lexical units investigated refer to the status of dialects, in general, and of Wallachian, in particular, as “living archives” storing facts of linguistic and historical importance, which on certain occasions can replace actual documents.
Cuvinte-cheie:semantic diversion, necessary borrowing, war-related lexical borrowing, resemanticisation
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

7Coman LupuDin istoricul numelor de monede în limba românăEditura Universității din București2006
4Victor VascencoElementele slave răsăritene în limba romînă (Periodizarea împrumuturilor lexicale)SCL, X (3), 3951959
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: