Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Trupul cuvântului” plămădit în mine de ei, dascălii mei

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Evocări, p. 88-93
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[“The body of the word” planted in me by them, my mentors...]
The paragraphs below are the textual embodiment of the gratitude that I felt I needed to express towards the people who have helped me build the foundation of my spiritual and professional existence.
Cuvinte-cheie:mentors, exigency, gratitude
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: