Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nicolae Felecan: sub semnul lui Homo doctus şi al... Senectuţii Academice!

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Evocări, p. 78-80
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Nicolae Felecan: Under the sign of Homo doctus and... Academic Senectitude!]
The paper is written in honour of a great scientific personality of Romanian higher education, Professor Nicolae Felecan, PhD, one of the most remarkable contemporary linguists.
This is a recollection of significant personal or professional events, upon the linguist reaching the age of three quarters of a century. The text highlights the devotion of His Excellency for teaching Latin, outlining the scientific performance of the distinguished professor, his publications and cultural activity.
Cuvinte-cheie:Nicolae Felecan, Latin, linguistics, higher education
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: