Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom) – un nou proiect de integrare în dialectologia romanică

Autori:
Publicația: Comunicare interculturală și integrare europeană
ISBN:973-8953-07-3
Editori:Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Atlas multimédia prosodique roumain (AMPRom) – un nouveau projet d’integration dans la dialectologie romane]
Par cette communication on se propose d’attirer l’attention des spécialistes (tout spécialement des dialectologues et des phonéticiens), ainsi que de tous les linguistes ayant des préoccupations dans le domaine si complexe et, pour le moment, peu investigué de l’intonation roumaine, sur le projet d’un Atlas multimédia prosodique roumain (AMPRom), conçu, d’une part, comme partie intégrante d’un ample projet consacré à l’étude de l’intonation des langues et des dialectes romans (AMPER) et, d’autre part, comme application et extension de la conception et de la méthodologie de ce projet roman à la recherche de la variation diatopique de la prosodie roumaine.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

1Adrian TurculețContribuţii prozodice la descrierea şi delimitarea varietăţilor regionale ale românei literare vorbiteALIL, LVII, 3652017pdf
html
3Adrian TurculețAtlasul multimedia prozodic român (AMPRom)FD, XXXII, 1572013pdf
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona LucaCercetări recente în domeniul informatizării atlaselor lingvistice româneşti Phil. Jass., VII (2), 233-2442011pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
0Adrian Turculeț, Veronica Olariu, Florin-Teodor OlariuAspecte ale intonaţiei unui grai din Republica Moldova şi unele probleme ale anchetei privind intonaţiaIdent. cult.2006pdf
html

Referințe în această publicație: 6

3Adrian Turculeț, Luminița Botoșineanu, Ana-Maria MinuțCercetări acustice asupra unor aspecte regionale ale intonațieiAUI, XLIX-L, 5572003-2004
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
1Laurenția Dascălu-Jinga, Magdalena VulpeProzodie dialectală și comentariu metalingvisticFD, XI, 1211992
5Laurenția DascăluO intonație sud-carpatică în Țara OltuluiSCL, XXXVII (1), 241986
5Laurenția DascăluObservații asupra intonației graiului din MaramureșFD, IX, 771975
7Andrei AvramParticularități ale intonației interogative în graiul din MuscelFD, VIII, 431973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: