Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Denumiri ale vânturilor din perspectiva proiectului „Terminologia românească meteorologică ( ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic”

Autor:
Publicația: Tradiție/inovație – identitate/alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române
ISBN:978-973-703-952-1
Editori:Luminița Botoșineanu, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc, Dinu Moscal, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Names of the Winds in the Project “Romanian Meteorological Scientific and Popular Terminology of the Atmospheric Phenomena. A Linguistic Approach”]
“Wind and air currents” are one of the atmospheric phenomena categories studied in the project “Romanian meteorological scientific and popular Terminology of the atmospheric Phenomena. A Linguistic Approach” (PN-II-ID-PCE-2011-3-0656, project director Cristina Florescu). The names of the winds, selected from the Romanian language dictionary and from the meteorogical dictionaries, are systematized by some criteria. Depending on linguistic marks, the terms are clasiffied as: usual (adiere, furtună), regional (mocran, mureş), old (arsură, suflătură), popular (vânturel), rare (băltăgan, orcan), unusual (moşoi) etc. Depending on conceptual and semantic areas, “wind” category knows names for concepts “wind” (vânt), “swirling wind” (trombă), “wind accompanied by other atmospheric phenomena” (furtună, vijelie). Lexicographically speaking, the names of the winds involve specific differences (intensity, direction, manifestation area) and conceptual and semantic differences (austru, tramontana). The etymology of the terms of this category is diverse and implies most of the ways of enriching vocabulary (affixation: dunarinţ, părângean; composition: traistă-goală; semantic extension: alb, turc; lexical borrowings: gorneac). The essential aspect of the project, scientific vs. popular report is shown at syntagmatic level (usual and regional syntagmas: vântul de martie, specialized syntagmas: vânt ageostrofic, meteorological usual syntagmas: vânturi dominante). The semantics of winds is complex due to the multitude of names at regional and popular level, to the overlap categories, to etymologies variety, to the scientific vs. popular report at syntagmatic level.
Cuvinte-cheie:dictionary, lexicography, meteorology, regional terms, wind
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: