Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A vărsa apă în mare – simplă traducere sau calc frazeologic?

Autor:
Publicația: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

4Cristinel MunteanuNu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)LRM, XVI (4-6), 1062006pdf
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: