Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărci ale identităţii textului publicitar din perspectiva structurării sale

Autor:
Publicația: Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Secțiunea Lingvistică, p. 27-36
ISBN:973-8953-21-9
Editori:Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Traits de l’identité du texte publicitaire du point de vue de sa structuration]
Notre démarche a comme point de départ l’ouvrage de Geneviève Bender-Berland, La publicité radiophonique. Analyse linguistique de messages publicitaires français et allemands, où nous trouvons une analyse pertinente des messages publicitaires radiophoniques français et allemands. L’auteur considère que la publicité radiophonique est plus intéressante, grâce à la prédominance du message verbal (sans nier la contribution des moyens paralinguistiques), par comparaison aux messages publicitaires télévisés, où l’image prédomine, ou aux messages de la presse écrite, où l’image et la mise en page s’imposent à la fois. Cependant, beaucoup d’observations de cet ouvrage peuvent être appliquées aussi, comme on a constaté, dans l’analyse des spots publicitaires télévisés ou des reclames qu’on trouve dans les revues.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: