Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de origine polonă în texte vechi românești

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Istoria limbii române, filologie, p. 383
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Elements of Polish origin in Old Romanian texts]
The article proposes to analyse the influence exercised by Polish with respect to loanwords in old Romanian vocabulary. By establishing two lexical-semantic fields, we take into account generic names of military and social-politic terminologies. The Polish influence over Romanian old vocabulary between 16th and 18th centuries is the result of direct relations between Romanian and Polish savants, due to contact of Moldavian scholars with Polish schools during their studies and Polish realities or due to presence of Polish people in Moldova, as missionaries and/or travellers. Therefore, we examine the manner in which the Polish influence has distributed over Romanian old texts, such as chronicles or text translations from Polish by rendering to Romanian lexical loanwords into the military and social-political field of direct Polish origin or lexemes in Polish originated from Latin or sometimes, a Romance idiom.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
4Mihai MituStudii de etimologie româno-slavăUnivers Enciclopedic2001
3Gheorghe ChivuInfluența italiană în limba română vecheSCL, XLV (1-2), 191994
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
2Mihai MituConceptul de „împrumuturi în serie” (cu referire la polonismele limbii române)SCL, XXXIV (1), 121983

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: