Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The relationship between lexical semantics and syntactic representation: the view from manner of speaking verbs

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Gramatică și fonetică, p. 67
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The syntactic properties of manner of speaking verbs are argued to be “systematically associated with their lexical representation” (Zwicky, 1971). The aim of this paper is to investigate the properties of manner of speaking verbs from a comparative perspective with a view to identifying to what extent similar semantic representation maps onto similar syntactic behaviour. My proposal is that the syntactic differences between manner of speaking verbs in Romanian and English could potentially be reduced to the bridge/non-bridge distinction in conjunction with more general properties of the syntactic systems of the two languages.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: