Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Negative fragment answers in Romanian

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Gramatică și fonetică, p. 43
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper aims to support the hypothesis that N-words in NC languages are NQs (and not NPIs) and to account for the double reading (one with NC and the other with DN) that an N-word as a fragment answer to a negative question generates in Romanian. We show that negative fragment answers are not instances of ellipsis and we argue that Romanian makes use of two NMs: one with negative force, which occurs independently of N-words, and the other without negative content, which is triggered by the presence of N-words in NC constructions.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

1Gabriela BîlbîieAgainst syntactic reconstruction in Romanian gappingBWPL, XI (1)2009pdf
html
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: