Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A specific feature of Coșbuc’s poetry: syntactic symmetry

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 3, p. 357-366
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
2Paul CorneaForme strofice în poezia lui George CoșbucLR, XVI (2), 1351967
11Gh. I. TohăneanuStudii de stilistică eminescianăEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: