Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The name of the devils in the Romanian translation of the Divine Comedy

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 904
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:For George Coșbuc, the translation of the Divine Comedy was not only an attempt to achieve a cultural adaptation of an outstanding literary work, but also a proof of literary craftsmanship. The names given to the devils in the Romanian version of the songs XXI and XXII in the Inferno testify to the linguistic competence and, at the same time, the absolutely remarkable stylistic intuition of the great Romanian poet and translator.
Cuvinte-cheie:Dante Alighieri, George Coșbuc, literary translation, names of the devils
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: