Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The most frequent Hungarian surnames. A study of some aspects of contrastive surname typology

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 122
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:In recent years there has been an upsurge of interest in geolinguistic and typological-statistical research with an international focus in the field of surname studies. This paper will look at some of the major questions and possibilities in the case of the Hungarian surname stock. I shall carry out a typological-statistical analysis concentrating on the 100 most common surnames, focusing on certain methodological aspects, which, in my view, have received less than due attention in earlier studies. The research also aims to point out some characteristics of the surname stock in question in comparison with other European surname systems.
Cuvinte-cheie:surname, typology, frequency, methodology, geolinguistic, Hungarian
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: