Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unconventional surnames among Jews in the areas of the Old Kingdom of Romania

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 75
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The paper aims to analyze, from a historical and sociolinguistic perspective, the phenomenon of Jews adopting Romanian surnames or adapting foreign surnames to the Romanian cultural surroundings. Based on a database of name records of Jews in Greater Romania during the WWII period, the conclusion can be drawn that about 14% of the surnames used by Jews in the scope area were of Romanian origin or Romanianized. A few categories of such surnames are analyzed, among them surnames derived from old-style patronymics and matronymics, personal characteristics, toponyms as well as occupations, in order to understand the underlying motivation and significance.
Cuvinte-cheie:surname, onomastics, etymology, linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: