Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O posibilă etimologie: sucitór < sugitór

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 363-370
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Une possible étymologie: sucitor < sugitor]
Ľ auteur se propose de discuter le cas ďun dérivé: sucitor „rouleau en bois pour étendre et amincir la pâte“.
Les dictionnaires considèrent qu’ils s’agit ďun déverbal du radical suci.
Ľarticle essaie de démonstrer que le dérivé provient ďune autre base dérivative. Le processus de la transformation sugitor > sucitor s’explique par la superposition et la confusion des formes dûes à ľhomonymie du verbe suci „învârti“ et aussi aux modifications phonétiques spécifiques à la zone où le terme a été créé.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html

Referințe în această publicație: 3

23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
1Gh. GiugleaValori latine în expresie româneascăDR, XI, 1031948pdf
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: