Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme de semantică onomastică

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 333-338
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[On the semantics of proper names]
The paper deals with several polemics regarding the meaning of proper nouns (place names, people’s names) in conjunction with the one of common names. The conclusion we have reached is that proper names can be classified into two classes : 1) nouns with rich, full semantics; 2) nouns with poor semantics, function of the referent and existential area of language: langue and parole, respectively.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

1B. TrnkaA Theory of Proper NamesCL, III supl., 5191958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: