Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expresivitatea numelor de persoane ruseşti cu sufixul -uška

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 81-86
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Экспрессивность русских личных имен с суффиксoм -uška]
В работе рассматриваются уменьшительные формы русских личных имен с суффиксом -uška и показываются их экспрессивные оттенки.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: