Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

False friends encountered in the naval architecture language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 414-418
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:International terms acquire different basic or additional meanings when they enter Romanian. This led to false friends or false cognates. Having a similar form in English and Romanian, one has the tendency to use the Romanian form with the English meaning or vice versa. The present study illustrates this tendency trough examples from naval architecture texts.
Cuvinte-cheie:false friends, false cognates, naval architecture language, semantics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: