Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistic globalization or a transient linguistic trend?

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 217-221
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The paper aims to discuss the phenomenon of linguistic globalization seen from different perspectives, and given such divergent opinions, to attempt to reach a conclusion. To such purposes, we will present the opinions of both linguists and media personnel with respect to globalization, and will eventually try to see if it is indeed a transient linguistic trend or not.
Cuvinte-cheie:globalization, linguistics, trend, English, lingua franca
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: