Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les noms de scène dans l’espace roumain et francophone. Une perspective sociolinguistique

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 745
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Stage names in the Romanian and Francophone space. A sociolinguistic approach]
The purpose of the present study is to analyse from an interdisciplinary point of view, which includes psycholinguistic, sociolinguistic and translinguistic features, the sociocultural reasons that underlie artists’ bynames/stage names/pseudonyms. The study is based on a comparative approach between Romanian pseudonyms and Francophone stage names. We provide the definition and meanings of stage names, and highlight the cause-effect connection between bynames and the sociolinguistic background against which they are used. At the same time, our research is based on mathematic and physical methods, as we try to apply certain theories specific to sciences in the area of linguistics, more precisely in onomastics. The way that the use of bynames/stage names influences the public facilitates a transcultural approach to pseudonyms.
Cuvinte-cheie:sociolinguistics, pseudonyms, translinguistics
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

6Oliviu FelecanPrenumele ţigăneşti: între antroponime şi nume de branduriICONN 1, 572011pdf
html
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: