Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicul afectivităţii în poezie: Alexandru Philippide

Autor:
Publicația: Ion Coteanu - in memoriam, p. 225-240
ISBN:978-606-16-0467-8
Editori:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

19Gabriela StoicaAfect și afectivitate
Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche
Editura Universității din București2012
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
5Maria Cvasnîi CătănescuElemente de retorică românească
Poezie, proză, text dramatic
ALL Educațional2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: