Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian-Hungarian connections in Coltău, a multiethnic area in Maramureş county

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 43
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romanian-Hungarian connections in Coltău, a multiethnic area in Maramureş county]
The current paper discusses the Romanian-Hungarian connections that left a mark on the Christian names in Coltău, a commune in Maramureș county (Hungarian Koltó). Being a multicultural and multiethnic area that belonged to the Austro- Hungarian Empire, Maramureș has always been a favourable space for Romanian-Hungarian onomastic contact.
The present study is part of a CNCSIS research project called “Multiethnic Connections in the Anthroponymy of Maramureș, a Central European Area”, which aims at researching forenames given to children born in Maramureș from 1987 until today. The approach is interdisciplinary, having anthropological, sociolinguistic and psycholinguistic components.
Cuvinte-cheie:bilingualism, multiculturalism, multiethnicity, questionnaire, anthroponymic investigation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: