Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antroponimele dintr-o comunitate de romi: între tradiţie şi modernism

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 27
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Anthroponyms in a Roma community: Between tradition and modernity]
The paper starts from a database provided by a compact Roma community, found in the village of Ţicău, subordinate to the town of Ulmeni. Their settlement was recorded a long time ago and named “Ţicău the second” by the inhabitants. The research focuses on the establishment of this historical settlement, from the beginning of its formation up to the present time. Children’s first names were recorded using a questionnaire, in order to discover the variety of domains that inspired the parents. The phenomenon is interesting, because these names are borrowed from the films they watch, the music industry and the world of sport. Their motivations are various, but the most important ones are related to the aspects of celebrity.
Cuvinte-cheie:Roma community, first names, modernity, tradition
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

1Nicoleta CîmpianPrenume occidentale în zona MaramureșOnomasticon, I, 652010
3Oliviu FelecanInterferenţe multietnice reflectate în antroponimia maramureşeană (1987 – 2007)BSLR, XVIII, 652009
19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
13Iorgu IordanInfluența modei asupra numelor de persoaneLR, XXVIII (1), 411979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: