Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Principii și norme de culegere a materialului pentru Dicționarul toponimic al Transilvaniei

Autori:
Publicația: Studii de onomastică, II, p. 92
Editori:Ioan Pătruț, Gabriel Vasiliu, Ioan Roșianu
Editura:s.e.
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

1Adrian RezeanuToponimie și dialectologieFD, XXVII, 372008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].